ติดต่อเรา

ที่อยู่

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถ.พระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel : 02-256-4000

เวลาทำการ

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

Google map: 

CONTACT FORM