ขอคำปรึกษาการรักษาหูรูดกระเพาะปัสสาวะ

1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
ขอคำปรึกษาการรักษาหูรูดกระเพาะปัสสาวะ

ผมมีปัญหาอยากปรึกษาครับ เนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุ เมื่อรักษาอาการอื่นๆหายแล้ว แต่ผมกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เนื่องจากกระดูกเชิงกรานห่าง ทำให้หูรูดกระเพาะปัสสาวะห่าง ทำใหปัสสาวะเล็ดไหลอยู่ตลอดเวลา ในการรักษาผมทานยามา2ปี แต่อาการก็ไม่ค่อยดีขึ้น จึงอยากทราบว่า ผมมีสิทธิ์ที่จะรักษาหายโดยการทานยาต่อไปหรือทำการรักษาแบบผ่าตัดครับ แล้วถ้าผ่าตัดจะมีผลเสียและผลดีเช่นไรบ้างครับ

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.