ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

ตามลำดับตัวอักษร
|
|

Pages

ชื่อยา ชื่อตัวยา ข้อบ่อใช้
Andriol
แอนไดรออล
Testosterone undecanoate
เทสโทสเทอโรน อันเดคาโนเอท
ขาดฮอร์โมนเพศชาย
Androcur
แอนโดรเคอร์
Ciproterone
ไซโปรเทอโรน
มะเร็งต่อมลูกหมาก
Arcoxia
อาร์คอกเซีย
Etoricoxib
อีโทริคอกสิบ
อาการปวด
Augmentin
ออกเมนติน
Co-amoxiclav
โค-อมอกซิคลาฟ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Avodart
อะโวดาร์ท
Dutasteride
ดูทาสเตอไรด์
ต่อมลูกหมากโต
Bactrim
แบคทริม
Cotrimoxazole
โคไตรมอกซาโซล
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Cardura XL
คาร์ดูร่า เอกซ์แอล
Doxazosin
ดอกซาโซซิน
ต่อมลูกหมากโต
Carxasin
คาร์ซาซิน
Doxazosin
ดอกซาโซซิน
ต่อมลูกหมากโต
Casodex
คาโซเดกซ์
Bicalutamide
ไบคาลูตาไมด์
มะเร็งต่อมลูกหมาก
Cavumox
คาวูมอกซ์
Co-amoxiclav
โค-อมอกซิคลาฟ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

Pages