ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Cardura XL
คาร์ดูร่า เอกซ์แอล
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Doxazosin
ขนาดยา: 
4 mg
ยาชนิดเดียวกัน: 
Pencor, Carxasin
ข้อบ่งใช้: 
ต่อมลูกหมากโต
สรรพคุณ: 
คลายกล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมาก
วิธีใช้ยา: 
รับประทานวันละ 1 เม็ดหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน
ผลข้างเคียง: 
ความดันโลหิตตำ่, เวียนศีรษะ
ข้อห้ามใช้: 
ไม่มี