ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Lefloxin
เลฟลอกซิน
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Levofloxacin
ขนาดยา: 
500 mg
ยาชนิดเดียวกัน: 
Cravit
ข้อบ่งใช้: 
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
สรรพคุณ: 
ยาฆ่าเชื้อ
วิธีใช้ยา: 
ยาฆ่าเชื้อ
ผลข้างเคียง: 
ผื่นคัน, คลื่นไส้อาเจียน, ท้องเสีย