ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Ofloxin
โอฟลอกซิน
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Ofloxacin
ขนาดยา: 
100 และ 200 mg
ยาชนิดเดียวกัน: 
Tarivid
ข้อบ่งใช้: 
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
สรรพคุณ: 
ยาฆ่าเชื้อ
วิธีใช้ยา: 
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร
ผลข้างเคียง: 
ผื่นคัน, คลื่นไส้อาเจียน, ท้องเสีย