ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Permixon
เพอร์มิกซอน
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Seronou Repens
ขนาดยา: 
160 mg
ข้อบ่งใช้: 
ต่อมลูกหมากโต
สรรพคุณ: 
ลดขนาดต่อมลูกหมาก
วิธีใช้ยา: 
รับประทานวันละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร