ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Rowatinex
โรวาติเนกซ์
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ข้อบ่งใช้: 
นิ่วในไตหรือท่อไต
สรรพคุณ: 
ช่วยขับนิ่ว
วิธีใช้ยา: 
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้: 
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์