ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Spasmo-Lyt
สปาสโมลิท
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Trospium
ขนาดยา: 
20 mg
ข้อบ่งใช้: 
กระเพาะปัสสาวะไวเกิน, กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท, ต่อมลูกหมากโต
สรรพคุณ: 
ลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ
วิธีใช้ยา: 
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1-3 ครั้งก่อนอาหารหรือก่อนนอน
ผลข้างเคียง: 
ปากแห้งคอแห้ง, ท้องผูก, ปัสสาวะลำบาก
ข้อห้ามใช้: 
ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคต้อหิน, ผู้ป่วยที่ปัสสาวะไม่ออก