ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Ucholine
ยูโคลีน
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Urecholine
ขนาดยา: 
10 mg
ข้อบ่งใช้: 
กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท
สรรพคุณ: 
กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ
วิธีใช้ยา: 
รับประทานวันละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้งก่อนอาหาร