ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

< ย้อนกลับ
Uralyt-U
ยูราลิท-ยู
ภาพยาในบรรจุภัณฑ์
ภาพตัวยา
ข้อมูลยา
ชื่อตัวยา: 
Potassium Citrate
ยาชนิดเดียวกัน: 
Xitrin
ข้อบ่งใช้: 
นิ่วในไต
สรรพคุณ: 
ละลายนิ่วชนิดยูริค, ปรับให้ปัสสาวะเป็นด่างมากขึ้น
วิธีใช้ยา: 
รับประทานครั้งละ 1 ช้อนตวงผสมกับนำ้ 1 แก้ว วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร
ผลข้างเคียง: 
คลื่นไส้อาเจียน
ข้อห้ามใช้: 
ห้ามใช้ในผู้ป่วยไตวาย