ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

ตามลำดับตัวอักษร
|
|

Pages

ชื่อยา ชื่อตัวยา ข้อบ่อใช้
Cefspan
เซฟสแปน
Cefixime
เซฟฟิซีม
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Celebrex
ซีลีเบรกซ์
Celecoxib
ซีลีคอกสิบ
อาการปวด
Cialis
ไซอาลิส
Tadalafil
ทาดาลาฟิล
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
Cifloxin
ซิฟลอกซิน
Ciprofloxacin
ซิโปรฟลอกซาซิน
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Ciprobay
ซิโปรเบย์
Ciprofloxacin
ซิโปรฟลอกซาซิน
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Cravit
คราวิท
Levofloxacin
เลโวฟลอกซาซิน
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Detrusitol SR
ดีทรูซิทอล เอสอาร์
Tolterodine
โทลเทอโรดีน
กระเพาะปัสสาวะไวเกิน, กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท, ต่อมลูกหมากโต
Diutropan
ไดยูโทรแปน
Oxybutynin
ออกซีบิวทีนิน
กระเพาะปัสสาวะไวเกิน, กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท, ต่อมลูกหมากโต
Elonza
อีลอนซ่า
Sildenafil
ซิลเดนาฟิล
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
Firide
ฟีไรด์
Finasteride
ฟีนาสเตอไรด์
ต่อมลูกหมากโต

Pages