ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

ตามลำดับตัวอักษร
|
|

Pages

ชื่อยา ชื่อตัวยา ข้อบ่อใช้
Fugerel
ฟูจีเรล
Flutamide
ฟลูตาไมด์
มะเร็งต่อมลูกหมาก
Harnal OCAS
ฮาร์นาล โอคาส
Tamsulosin
แทมซูโลซิน
ต่อมลูกหมากโต
Lefloxin
เลฟลอกซิน
Levofloxacin
เลโวฟลอกซาซิน
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Levitra
เลวิตร้า
Vardenafil
วาร์เดนาฟิล
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
Lyrinel
ไลรีเนล
Oxybutynin
ออกซีบิวทีนิน
กระเพาะปัสสาวะไวเกิน, กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท, ต่อมลูกหมากโต
Meiact
ไมแอก
Cefditoren
เซฟดิโทเรน
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Ofloxin
โอฟลอกซิน
Ofloxacin
โอฟลอกซาซิน
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Omnicef
ออมนิเซฟ
Cefdinir
เซฟดิเนียร์
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
Pencor
เพนคอร์
Doxazosin
ดอกซาโซซิน
ต่อมลูกหมากโต
Permixon
เพอร์มิกซอน
Seronou Repens
เซเรโน เรเพน
ต่อมลูกหมากโต

Pages