การปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด

รายเดือน

วิธีการสวนปัสสาวะด้วยตนเองสำหรับผู้หญิง 
โดย แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ตึกภปร.ชั้น 6

วิธีการสวนปัสสาวะด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย 
โดย แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ตึกภปร.ชั้น 6

การรักษานิ่วในไตและท่อไตโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
โดย แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ตึกภปร.ชั้น 6

การเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากทางทวารหนัก ในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
โดย ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์