ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิกพ่อมีบุตรยาก

Date: 
01-04-13

     คลินิกเฉพาะทาง ตรวจรักษาผู้ป่วยชายที่มีปัญหาเรื่อง
- ภาวะมีบุตรยาก (Infertile)
- หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)
- ภาวะชายวัยทอง (Aging male)
โดย อ.นพ.กวิรัช ตันติวงศ์
     คลินิกเปิดให้บริการทุกวันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ตึกภปร. ชั้น 6