ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์

Degree: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Research Fellowship in Sexual Medicine and Urology, University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA
เวลาออกตรวจ: 
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
Image: